• Workshop s fotografom Richardom Gerényim

      Dňa 1011. 2022 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili v priestoroch Tatraskej galérie workshopu s fotografom Richardom Gerényim. Rreálne si mohli žiaci ,,vyskúšat" fotografovanie rôznymi druhmi fotoaparátov. Následne videli ako sa upravujú fotografie do konečnej formy. Veľmi atraktívnou aktivitou bolo oboznmenie sa ,,dronom". Viacero fotografií sa podarilo odfotografovať z výšky interiéru a exteriéru tatrnaskej galérie. Worksop bol realizovanýv rámci kultúrno – edukatívneho projektu ,, My vám – vy nám".

     • Workshop s umelcom Helmutom Bistikom

      Dňa 8.11. 2022 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili v priestoroch Tatraskej galérie workshopu a otvoreného rozhovoru s umelcom a špeciálnym výtvarným pedagógom Helmutom Bistikom. V tvorivej atmmosfére si žiaci pod jeho vedením vyrábali viacrozmerné papierové dekorácie hlavy a kreslili ceruzou portréty. Aktivita bola veľmi kreatívna a žiaci si ju ,,užili". Worksop bol realizovanýv rámci kultúrno – edukatívneho projektu ,, My vám – vy nám".

     • Workshop s Erikou Šajgalovou

      Dňa 4:11: 2022 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili v priestoroch Tatraskej galérie workshopu s Erikou Šajgalovou – autokou prvého rómskeho šlabikára. Životný príbeh Eriky Šajgalovej bol inšpirujíucim podnetom pre našich žiakov. Worksop bol realizovaný v prítomnosti televízie Poprad. Beseda a tvorivá aktivita – kresba portrétov sa konala v rámci kultúrno – edukatívneho projektu ,, My vám – vy nám".

     • Z rozprávky do rozprávky

      Dňa 9. 11. 2022 sme so žiakmi našej školy navštívili Podtatranskú knižnicu na podujatí „Z rozprávky do rozprávky“. Pani knihovníčka si pre žiakov pripravila rozprávku „Ako zvieratká upratovali“. Žiaci sa so záujmom započúvali do rozprávky a odpovedali na otázky o ochrane prírody. Našich žiakov rozprávka upútala a spoločne sme si nakreslili zvieratká z príbehu, kde si deti rozvíjali svoju fantáziu a predstavivosť. Za príjemnú návštevu knižnice ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

     • Návšteva charitného domova sv. Ondreja v Hôrke pri Poprade

      Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, v rámci biblického krúžku, sme s našimi žiakmi navštívili charitný domov sv. Ondreja pre seniorov v Hôrke pri Poprade. Žiaci s láskou pre seniorov napiekli, vyzdobili a zabalili perníčky, vymaľovali Mandaly s tvarom srdca. Pod vedením vedúcej biblického krúžku pani učiteľky Greňovej a s hudobným doprovodom pani učiteľky Beťkovej aj pripravili krátke pásmo básni a piesní. Veľká vďaka patrí pracovníčkam Mgr. et Mgr. Mária Svitaňovej a Mgr. Alenke Liptákovej ako aj opatrovateľkám. Seniori mali veľkú radosť z našej návštevy a pozvali nás na ďalšie stretnutia.

  • Partneri

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Prihlásenie