• Partneri

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Prihlásenie

   • Kontakt

    • Spojená škola
    • specialnazspoprad@gmail.com
    • • 052 7729223 • Riaditeľ školy: Mgr. Andrea Bilšáková 0911 453676 • Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Oľga Šalingová 0911 823962 • Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Katarína Majerčáková 0948 420009 • Vedúca CŠPP: PaedDr. Martina Rzymanová 0911 467611, • Výchovný poradca: Mgr. Zdena Soňa Kožušková 0911 467611, • Vedúca ŠKD: Mgr. Ľudmila Frolová 052 7729223
    • Partizánska 2, 05801 Poprad
    • https://spojenaskolapp.edupage.org
   • Prihlásenie